autisme

Dossier gedragsstoornissen

Steeds meer ouders maken zich zorgen over het gedrag van hun kinderen. Autisme, ADHD, ADD, ASS … het lijkt wel of gedragsstoornissen een modeverschijnsel geworden zijn. Overdrijven we niet een beetje?
Lees meer