gedragsstoornis

Gedragsstoornissen

Uit geen enkel onderzoek blijkt dat er vandaag in West-Europa meer kinderen zijn met stoornissen dan vroeger. 13 a 15% heeft gedrags- of ontwikkelingsproblemen.
Lees meer

Dossier gedragsstoornissen

Steeds meer ouders maken zich zorgen over het gedrag van hun kinderen. Autisme, ADHD, ADD, ASS … het lijkt wel of gedragsstoornissen een modeverschijnsel geworden zijn. Overdrijven we niet een beetje?
Lees meer